Svakog dana od 08:00 do 21:00 h, osim nedjeljom. Tel: +382 20 656 772

JEDNOKRATNO PLAĆANJE:

Online:
E-commerce
Uplata po ponudi – virmanska uplata
Na prodajnom mjestu:
Gotovinom
Virmanska uplata - Uplata po ponudi
Platne kartice (Visa, Master, Maestro, American Express)

POPUSTI

Popusti za gotovinsko plaćanje

Kupci u maloprodajnim objektima Centrometala-a ostvaruju pravo na popust u iznosu od 10%, koji popust se ističe na cijeni artikla, i to isključivo za jednokratna plaćanja - gotovinsko plaćanje, plaćanje platnim karticama (cjelokupnog iznosa) poslovnih banaka u Crnoj Gori, prilikom virmanskog plaćanja cjelokupnog iznosa ponude.

Posebni popusti

Kupci takođe mogu ostvariti posebne popuste prilikom plaćanja određenim platnim karticama i to za:

  • Platne kartice Hipotekarna banka AD Podgorica: Premium i Premium Plus – odobrava se popust od 13% ;
  • Platne kartice NLB Montenegro banka AD Podgorica – odobrava se popust od 13%;
  • Platne kartice Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica: CKB Shoping kartica – odobrava se popust od 12%;
  • Platne kartice Erste banka AD Podgorica – odobrava se popust od 12%;

Napomena: U slučaju odabira posebnog popusta kupci ne ostvaruju pravo na popust za gotovinsko plaćanje. Posebni popusti se ne odobravaju: za artikle čija je vrijednost manja od 30,00 €, za akcijske artikle, kao ni na artikle koji su označeni kao posuđe i posteljina.

Krediti sa bankama

Centrometal u saradnji sa poslovnim bankama u Crnoj Gori svojim kupcima nudi mogućnost kupovine putem kredita odobrenih sa strane banaka, a po osnovu predračuna koji izdaje Centrometal.

Plaćanje na rate

U maloprodajnim objektima društva „Centrometal“ d.o.o. Podgorica daje se mogućnost kupovine artikala sa odloženim plaćanjem bez dodatnih naknada i kamata, po važećim cijenama koje su istaknute na artiklima, važeće cijene izražavaju se u EUR-ima, i to na sledeće načine:

  • Za sva društva sa kojima naše društvo ima sklopljene ugovore o poslovnoj saradnji za trgovinu robe na odloženo, uz obavezno dostavljanje bankarske garancije;
  • Za fizička lica koja su u stalnom radnom odnosu i imaju redovna mjesečna primanja, a čiji poslodavci ili sindikalne organizacije imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji za trgovinu robe na odloženo sa Centrometal-om, odobrava se prodaja na odloženo od 2 (dvije) do 10 (deset) jednakih mjesečnih rata, zavisno od iznosa trgovine;
  • Korisnicima platnih kartica Hipotekarna banka AD Podgorica i to Premium i Premium Plus, omogućava se kupovina i do 12 mjesečnih rata, uz odobravanje popusta od 5%, za proizvode čija pojedinačna vrijednost je veća od 30 €;
  • Korisnicima platne kartice Societe Generale Banka Montenegro AD Podgorica i to LA RATA kartice, omogućava se kupovina i do 12 mjesečnih rata za proizvode čija pojedinačna vrijednost je veća od 30 €;
  • Korisnicima platnih kartica NLB Montenegro banka AD Podgorica i to kreditnih kartica, omogućava se kupovina i do 12 mjesečnih rata, za proizvode čija pojedinačna vrijednost je veća od 30 €;
  • Dio asortimana iz ponude Centrometal-a, kupci mogu kupiti u Crnogorskom Telekomu na rate preko računa za fiksnu i mobilnu telefoniju i to na period od 12 ili 24 mjeseca.

INO PLAĆANJE:

Ukoliko plaćanje vršite iz inostranstva instrukcije za plaćanje možete dobiti slanjem poruke na mail: info@centrometal

1234-5678

 

Prev
Next